Powiększanie penisa/Prostowanie penisa
Program partnerski...

Ochrona Twojej strefy prywatnej i danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Informacja dot. ochrony danych

W ramach korzystania z naszych stron internetowych Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas jak i przez odpowiedzialną do tego celu osobę i przechowywane przez czas niezbędny do spełnienia określonych celów i zobowiązań prawnych. W dalszej części informujemy jakie dane to dotyczy, o sposobie ich przetwarzania i prawach, do których jesteś uprawniony.
Zgodnie z art. 4 nr. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (niem. DSGVO), dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowania lub możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej.

1. Nazwisko i dane kontaktowe administratora oraz zastępcy

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych na wszystkich naszych stronach internetowych, które powołują się na te informacje.
Administratorem jest:
Swiss Sana AG
Kirchstr. 3,
9490 Vaduz
Liechtenstein
(poniżej „Phallosan“)
Email: service@swisssana.com
Telefon: +423 235 84 77

Zawsze można skontaktować się bezpośrednio z naszym przedstawicielem w sprawie dotyczących ochrony danych lub własnych praw.

2. Przetwarzanie danych osobowych i cele ich przetwarzania

a) Odwiedzając strony internetowe

Do naszych stron internetowych możesz uzyskać dostęp bez ujawniania swojej tożsamości. Przeglądarka używana na Twoim urządzeniu końcowym będzie automatycznie wysyłać informacje tylko na serwer naszej strony internetowej (np. typ przeglądarki i jej wersję, datę i czas dostępu), aby umożliwić połączenie z witryną. Obejmuje to adres IP urządzenia końcowego wysyłającego zapytanie. Adres zostaje tymczasowo zapisany w tzw. raporcie zdarzeń i po 52 tygodniach automatycznie wymazany.
Przetwarzanie adresu IP służy w celach technicznych i administracyjnych do nawiązania połączenia i utrzymania jego stabilności aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność naszej strony internetowej oraz w razie potrzeby umożliwia śledzenia nielegalnych ataków.
Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f DSGVO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika ze wspomnianego powodu dotyczącego bezpieczeństwa i potrzeb bezproblemowego udostępnienia naszych stron internetowych.
Poprze przetwarzanie adresu IP i innych informacji w raporcie zdarzeń nie jesteśmy w stanie bezpośrednio dowiedzieć się o Twojej tożsamości.
Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszych witryn. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod numerem 4 i 5 w tej informacji dot. ochrony danych.

b) Zamówienie

Jeśli pragniesz zamówić produkty na naszej stronie internetowej, pobieramy od Ciebie, obowiązkowe dane:
• kraj dostawcy,
• imię, nazwisko,
• adres,
• adres e-mailowy,
• dane dotyczące płatności, w zależności od wybranej metody płatności (przykładowo dane karty kredytowej, dane konta bankowego albo dane konta Paypal).

Pobiór tych danych odbywa się,
• aby móc zidentyfikować Cię jako naszego partnera umowy,
• aby sprawdzić wprowadzone dane pod kątem wiarygodności,
• do realizacji płatności Twojego zamówienia,
• w celu uregulowania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych, a także podczas wysuwania roszczeń przeciwko użytkownikowi.

Twój adres e-mailowy potrzebujemy po to, aby przesłać Ci potwierdzenie zamówienia i kod wysyłkowy. Nawiasem mówiąc, skontaktujemy się z Tobą drogą e-mailową tylko w przypadku wystąpienia problemu z Twoim zamówieniem.
Aby zapewnić sprawną i łatwą realizację Twojego zamówienia oraz szybsze wyjaśniania wszelkich zapytań, możesz podać także dodatkowe dane:
• forma zwracania się,
• informacje pożądanego adresu dostawy (adres pocztowy, adres paczkomatu, adres oddziału poczty «Postfiliale Direkt»)
• numer telefonu komórkowego,
• numer telefonu stacjonarnego

Podanie tych danych jest dobrowolne. Jeśli podasz numer telefonu komórkowego, możemy poinformować Cię przez telefon lub SMS o statusie Twojego zamówienia i skontaktować się z Tobą w przypadku wystąpienia jakiegoś problemu.
Jeśli podasz numer telefonu stacjonarnego, skontaktujemy się tylko w przypadku problemu z zamówieniem i omówimy to tylko z Tobą i z nikim innym. Zawsze staramy się skontaktować najpierw z Tobą przez telefon komórkowy.
Przetwarzanie danych przebiega za Twoją zgodą według art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO i jest niezbędne do wyżej wymienionych celów związanych z realizacją zamówienia i działań przez zawarciem umowy.
Ponadto w momencie składania zamówienia możesz podać dodatkowe informacje (datę urodzenia i informacje w jaki sposób nas znalazłeś), które pomogą nam ulepszyć nasze produkty i dostosować je do potrzeb naszych klientów. Przetwarzanie danych wyżej wymienionych dobrowolnych informacji opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO i służy do zoptymalizowania naszej oferty. Te kroki postępowania należy uważać jako uzasadnione dążenia w rozumieniu wymienionego przepisu. Dane osobowe zebrane przez nas podczas zamówienia będą przechowywane do końca ustawowego okresu gwarancyjnego, a następnie automatycznie usuwane, o ile nie będziemy związani wymaganiami na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c DSGVO do przechowywania ich przez dłuższy okres czasu ze względu na wymogi podatkowe i handlowe dotyczące obowiązku przechowywania i dokumentacji (z HGB (kodeks handlowy), StGB (kodeks karny) lub AO (kodeks podatkowy) lub jeśli wyraziłeś zgodę na dalsze ich przechowywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO.

c) Rejestracja do otrzymywania naszego newslettera

Przy zamawianiu masz możliwość zaabonowania newslettera. Jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a DSGVO wyraziłeś wyraźnie na to zgodę, użyjemy Twojego adresu e-mailowego podanego podczas procesu składania zamówienia, aby regularnie wysyłać Ci spersonalizowany newsletter.
Następnie otrzymasz powiadomienie o rejestracji drogą e-mailową, które musisz potwierdzić, aby otrzymywać newsletter (tzw. Double Opt-In). To służy jako dowód na to, że rejestracja została faktycznie zainicjowana przez Ciebie.
Wyrejestrowanie jest możliwe poprzez link na końcu każdego newslettera . Twój adres e-mailowy zostanie natychmiast usunięty po wycofaniu zgody na jego wysyłanie. Prośbę o wycofaniu newslettera możesz również przesłać w dowolnym momencie do privacy@swisssana.com drogą e-mailową.

d) Rejestracja do naszego programu partnerskiego

W ramach rejestracji do naszego programu partnerskiego pobieramy od Ciebie obowiązkowe informacje:
• imię, nazwisko,
• adres e-mailowy,
• adres pocztowy,
• województwo/region,
• kraj,
• numer telefonu,
• dane płatności PayPal,
• adres URL strony internetowej dla banerów reklamowych.
Ponadto musisz utworzyć hasło, za pomocą którego będziesz mógł później zalogować się na swoim końcie. Dodatkowo możesz dobrowolnie podać swoją firmę i numer identyfikacji podatkowej.
Pobieranie tych danych odbywa się w celu sprawdzenia czy my możemy wziąć Ciebie pod uwagę jako partnera umowy do naszego programu partnerskiego i czy możemy się z Tobą w związku z tym skontaktować względnie w przypadku zawarcia umowy zapłacić prowizję.
Przetwarzanie tych danych przebiega na Twoje życzenie i jest wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b względnie f DSGVO w celu realizacji umowy do naszego programu partnerskiego i do realizacji działań przedumownych (wybór naszych partnerów umownych) względnie służy z przyczyn nazwanych do ochrony naszych prawowitych, uzasadnionych dążeń.

3. Przekazywanie danych stronom trzecim

Twoje dane osobowe zostaną przekazane stronom trzecim, o ile dozwolone jest to prawnie według art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b DSGVO i wymagane w celu realizacji stosunków umownych z Tobą. Przekazywanie danych obejmuje w szczególności przedsiębiorstwa wysyłkowe w celu dostarczenia towaru zamówionego przez Ciebie i dostawców usług płatniczych względnie instytucji kredytowych w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej. Przesyłane dane mogą być wykorzystywane przez stronę trzecią wyłącznie do określonych celów.
Ponadto udostępniamy Twoje dane tylko stronom trzecim, jeśli
• Ty zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a DSGVO wyraziłeś na to wyraźną zgodę,
• jeśli w celu przekazania danych według art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c DSGVO istnieje prawny obowiązek.

4. Pliki cookie

Na naszej stronie używamy pliki cookie. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas Twoich odwiedzin naszej strony internetowej. Pliki cookie nie wyrządzają szkody w urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.
W pliku cookie przechowywane są informacje, które powstają dopiero w związku z konkretnie używanym urządzeniem końcowym. To jednak nie oznacza, że przez to jesteśmy w stanie otrzymać informacje dotyczące Twojej tożsamości.
Z jednej strony korzystanie z plików cookie służy do tego, aby uprzyjemnić Tobie korzystanie z naszej oferty. Dlatego używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony na naszej stronie internetowej. Pliki te zostają automatycznie usunięte po jej opuszczeniu. Używamy plików cookie, aby statystycznie sprawdzić częstość korzystania z naszej witryny i ocenić to w celu optymalizacji naszej oferty (patrz nr. 5). Podczas ponownej wizyty na naszej stronie pliki cookie automatycznie umożliwiają nam rozpoznać, że już raz nas odwiedziłeś. Pliki te są automatycznie usuwane po określonym czasie.
Przetwarzane dane przez pliki cookie są niezbędne do wymienionych celów dla ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f DSGVO.
Większość przeglądarek automatycznie akceptują pliki cookie. Możesz jednak tak skonfigurować przeglądarkę, żeby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może prowadzić do tego, że nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5. Analiza internetowa

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki monitorowania są oparte na art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f DSGVO.
Dzięki zastosowanym środkom monitorowania, pragniemy zapewnić organizację dopasowaną do potrzeb i ciągłą optymalizację naszych stron internetowych. Z drugiej strony wykorzystujemy środki monitorowania, aby statystycznie badać korzystanie z naszych stron internetowych. Dane używamy również do zoptymalizowanej dystrybucji reklamowych treści. Te dążenia należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wspomnianego przepisu.
Zamierzenia dot. przetwarzania danych i ich kategorie można znaleźć w opisie odpowiednich narzędzi śledzących.

a) Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC (www.google.com; poniżej: „Google“). W związku z tym tworzone są pseudonimiczne profile użytkowania i stosowane pliki cookie (patrz. nr. 4). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tych stron internetowych, takich jak
• typ / wersja przeglądarki,
• typ używanego systemu operacyjnego,
• referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
• nazwa hosta uzyskującego dostęp do komputera (adres IP),
• godzina wysłania zapytania na serwer,
są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Firma Google przestrzega przepisy o ochronie danych osobowych poprzez „US-Privacy-Shield“ i jest zarejestrowana w programie „US-Privacy Shield“ Amerykańskiego Ministerstwa Handlu. Dodatkowo zawarliśmy z firmą Google umowę dot. przetwarzania zamówień do użytku przez Google Analytics. Na podstawie tej umowy Google zapewnia przetwarzanie danych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych i gwarantuje ochronę praw tych osób.
Informacje służą do analizy użytkowania naszych stron internetowych, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu badań rynkowych i dostosowywania tych stron do potrzeb klienta.
Również i te informacje mogą zostać przekazane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. Twój adres IP nie zostanie pod żadnym pozorem połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są anonimowe i ich przyporządkowanie niemożliwe (maskowanie IP).
Możesz zapobiec instalacji plików cookie odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie można korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej.
Możesz zapobiec zbieraniu danych wygenerowanych przez plik cookie związanych z korzystaniem ze stron internetowych (wraz z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki.
Zamiast pobierać dodatek do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link. W tym momencie zostanie ustawiona rezygnacja z zapisywania plików cookie (opt out cookie), która w przyszłości uniemożliwi zbieranie danych podczas odwiedzania witryny. Opt out cookie jest ważny tylko w danej przeglądarce i tylko dla naszej platformy i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić opt out cookie.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych związanych z Google Analytics znajdziesz w Centrum pomocy Google Analytics.

b) Matomo (dawniej Piwik)

Korzystamy z oprogramowania Open Source Matomo (dawniej Piwik) od InnoCraft Ltd. (www.innocraft.com; poniżej: „Matomo“) do analizy i statystycznej oceny korzystania ze stron internetowych.
Do tego celu używane są pliki cookie (patrz nr. 4). Informacje powstałe przez pliki cookie na temat korzystania z witryny są przesyłane na nasze serwery i podsumowywane w pseudonimowych profilach użytkowania. Informacje są wykorzystywane aby ocenić korzystanie ze stron internetowych i umożliwia organizację naszej witryny dopasowaną do portrzeb. Informacje te nie są przekazywane stronom trzecim.
Pod żadnym pozorem adres IP nie będzie powiązany z innymi istotnymi danymi użytkownika. Adresy IP są anonimowe i ich przyporządkowanie niemożliwe (maskowanie IP).
Twoja wizyta na tej stronie jest obecnie objęta analizą internetową Matomo. Kliknij tutaj aby Twoje wizyty nie były zapisywane. Więcej informacji na temat ochrony danych w Matomo można znaleźć w ich Privacy Policy.

6. YouTube

Na naszych stronach internetowych korzystamy na podstawie zgody według art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a DSGVO z komponentów (filmy) firmy YouTube, LLC (www.youtube.com; poniżej: „YouTube“), przedsiębiorstwa firmy Google LLC.
Tutaj używamy opcji „rozszerzony tryb prywatności" dostarczanej przez YouTube.
Gdy odwiedzasz stronę internetowąz osadzonym filmem, łączy się ona z serwerem YouTube i wyświetla zawartość na stronie internetowej poprzez informacje Twojej przeglądarki.
Zgodnie z informacjami od YouTube, w "rozszerzonym trybie ochrony danych", Twoje dane - w szczególności, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś oraz informacje o urządzeniu, w tym także adres IP - będą przesyłane na serwer YouTube w USA tylko podczas oglądania filmu. Klikając na film, zgadzasz się na przesyłanie danych.
Jeśli jesteś zalogowany w tym samym czasie w YouTube, informacje te będą przyporządkowane Twojemu kontu członkowskiemu na YouTube. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta członkowskiego przed wizytą na naszej stronie internetowej.
Firma Google przestrzega przepisy o ochronie danych osobowych dzięki „US-Privacy-Shield“ i jest zarejestrowana w programie „US-Privacy Shield“ Amerykańskiego Ministerstwa Handlu.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych związanych z YouTube znajdziesz w przepisach o ochronie danych osobowych u firmy Google.

7. Prawa jednostki

Posiadasz prawo:
• zasięgnąć informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. 15 DSGVO. W szczególności można żądać informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniono albo którym zostaną ujawnione dane, planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia skargi, źródło danych, jeśli nie zostały one przez nas pobrane, oraz istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania i względnie dokładne informacje z ich szczegółami;
• zgodnie z art. 16 DSGVO można żądać natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych zapisanych u nas;
• zgodnie z art. 17 DSGVO można żądać wymazania przechowywanych przez nas danych osobowych, z wyjątkiem, gdy wymagane jest ich przetwarzanie w celu skorzystania z prawa do wolności wyrażania opinii i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych;
• zgodnie z art. 18 DSGVO można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile dokładność danych jest przez Ciebie kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odrzucasz ich usunięcie a my je już więcej nie potrzebujemy, Ty jednak potrzebujesz je w przypadku dochodzenia, sprawowania albo do obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 DSGVO;
• zgodnie z Art. 20 DSGVO możesz uzyskać Twoje dane, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie maszynowym lub zażądać przeniesienia ich do innej, odpowiedzialnej za to osoby;
• zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO możesz Twoje zezwolenie w każdym momencie cofnąć. W związku z tym na podstawie tej zgody nie możemy kontynuować przetwarzania danych w przyszłości i
• zgodnie z art. 77 DSGVO możesz złożyć skargę do organu nadzoru. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego miejsca zamieszkania lub pracy albo siedziby naszej firmy.

Prawo do odwołania się
O ile Twoje dane osobowe zostaną przetworzone na podstawie uzasadnionych interesów według art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f DSGVO, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych według art. 21 DSGVO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Twojej konkretnej sytuacji lub kieruje się sprzeciw skierowany przeciwko bezpośredniej reklamie. W tym ostatnim przypadku masz ogólne prawo do odwołania się, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.
Jeśli chcesz skorzystać z prawa do złożenia odwołania, wyślij wiadomość drogą e-mailową na adres service@swisssana.com

8. Bezpieczeństwo danych

Wszystkie przesłane przez Ciebie dane osobowe będą szyfrowane przy użyciu ogólnie przyjętego i bezpiecznego TLS (Transport Layer Security). TLS jest bezpiecznym i sprawdzonym standardem, który jest np. także stosowany w bankowości elektronicznej. Bezpieczne połączenie TLS rozpoznasz między innymi po dołączonym s do http (a więc https://..) w pasku na adres w Twojej przeglądarce lub po ikonce z kłódką w dolnej części przeglądarki.
Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

9. Aktualizacja i zmiana informacji o ochronie danych

Ta informacja o ochronie danych jest ważna i obowiązuje od maja 2018 r.
Ze względu na dalszy rozwój naszych stron internetowych i ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne względnie urzędowe, zmiana informacji o ochronie danych może być konieczna. Aktualne informacje o ochronie danych możesz w każdym momencie pobrać na stronie https://www.phallosan.pl/zamowienie/ochrona-danych.php i je wydrukować.