Powiększanie penisa/Prostowanie penisa
Program partnerski...

Umowę możesz wypowiedzieć w przeciągu 14 dni bez podania przyczyn.

Pouczanie o prawie odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo w okresie czternastu dni do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyn.
Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym otrzymałeś lub osoba trzecia wymieniona przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, towar w posiadanie, o ile zamówiłeś i otrzymałeś towar lub towary w ramach spójnego zamówienia.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, musisz nas

Swiss Sana AG
Kirchstr. 7
LI-9490 Vaduz
Liechtenstein

(Tutaj nie przyjmuje się towaru!)
Zwrot:
Swiss Sana AG
C/O ITG Logistik und Distribution
Eichenstr. 11, Tor 1
D-85445 Schwaig

powiadomić przy pomocy jednoznacznego oświadczenia (np. list pocztowy, telefaks lub e-mail) o podjęciu decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu możesz skorzystać z dołączonego wzoru odstąpienia, jednak nie jest to narzucone.

W celu zachowania terminu do odstąpienia wystarczy przesłanie wiadomości o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstępujesz od niniejszej umowy, musimy Ci zwrócić wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, niezwłocznie i najpóźniej w przeciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęła do nas wiadomość o odstąpieniu od umowy. Przy tym zwrocie skorzystamy z tego samego sposobu płatności, z którego wcześniej skorzystałeś, o ile nie zostanie z Tobą coś innego uzgodnione; w żadnym razie nie zostaną naliczone Tobie żadne opłaty z powodu tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu, aż otrzymamy z powrotem towar albo potwierdzenia, że wysłałeś go z powrotem, zależnie od tego co zaistnieje wcześniej.

Niezwłocznie po złożenia odstąpienia musisz zwrócić towary, a w każdym razie najpóźniej w okresie czternastu dni o przekazania nam odstąpienia od umowy. Termin ten jest dotrzymany, gdy prześlesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty za zwrot towaru.

Za ewentualną utratę wartości musisz ponieść odpowiedzialność tylko wtedy, gdy powstała ona na skutek nieodpowiedniego obchodzenia się z towarem pod względem jego budowy, właściwości i funkcjonalności.

Koniec pouczenia o prawie odstąpienia od umowy

Podstawy wyłączenia lub wygaśnięcia

(1) Prawo odstąpienia od umowy nie ma miejsca przy dostawie towarów, które nie są półfabrykatami i do których produkcji zasadniczy jest indywidualny wybór lub oznaczenie konsumenta lub jest jednoznacznie dopasowany do osobistych wymogów konsumenta, przy dostawie zapieczętowanego towaru, który z powodu ochrony zdrowia lub higienicznych nie jest przeznaczony do zwrotu, gdy jego zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu lub przy dostawie zapieczętowanej paczki, gdy zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.

(2) Prosimy o unikanie uszkodzeń i zabrudzeń. Prosimy przesłać do nas z powrotem towar możliwie w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi dodatkami i elementami opakowania. Prosimy skorzystać ew. z ochronnego opakowania. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowani, to prosimy o zadbanie o odpowiednie opakowanie w celu ochrony przed szkodami transportowymi, aby uniknąć roszczeń odszkodowawczych z powodu uszkodzenia na skutek złego zapakowania.

(3) Przed zwrotem prosimy o telefon pod numerem +423 235 84 77, aby poinformować o zwrocie. W ten sposób umożliwisz nam szybkie przyporządkowanie produktów.

(4) Prosimy zwrócić uwagę na to, że wymienione we wcześniejszych punktach 2 i 3 modalności nie są warunkiem do skutecznego skorzystania z prawa do odwołania.

Formularza odstąpienia od umowy

Zwrot

Swiss Sana AG
C/O ITG Logistik und Distribution
Eichenstr. 11, Tor 1
D-85445 Schwaig